Privacyverklaring 

Luiermaat.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Luiermaat.nl. 

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 januari 2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

 

Bedrijfsgegevens: 

Bedrijfsnaam: Luiermaat.nl 

Vestigingsadres: Loevesteinlaan 497 2533BB Den Haag

KvK-nummer: 81021550 

  

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

NAW-gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers. 

 

Hoe lang worden je gegevens bewaard? 

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig. De meeste gegevens worden na 3 maanden verwijderd. Sommige gegevens moeten wij vanwege de wettelijke fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaren. 

 

Wie ontvangen nog meer je gegevens? 

In sommige gevallen wordt een bestelling verzonden door een derde partij die voor ons de pakketten verzend. Wij verstrekken alleen noodzakelijk gegevens, dit zijn verzendgegevens en het e-mailadres zodat je via de bezorgdienst de mogelijk hebt om de verzending van een pakket te volgen. Hieronder wordt verstaan: naam, adresgegevens en e-mailadres. De betaalgegevens en je telefoonnummer wordt niet verstrekt. Onze server draait op het platform van Shopify. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. 

Doe je een betaling met Ideal, dan wordt je doorgelinkt naar Mollie of Shopify Payments. De gegevens die nodig zijn, vul je zelf in. Deze gegevens zijn nodig om de betaling te voltooien. 

De administratie wordt opgeslagen op een server van de derde partij. Op deze server staan geen persoonsgegevens en/of betaalgegevens. Persoonsgegevens van een klant worden alleen opgeslagen op het platform van Shopify.

  

Recht op bezwaar, correctie, verwijdering en inzage 

Als klant kan je een verzoek indienen om de gegevens te bekijken, aan te passen of volledig te wissen. Wanneer je toestemming geeft om je persoonsgegeven te verzamelen, kan deze ook weer ingetrokken worden. Ook heb je het recht om gegevens in een leesbare vorm opgestuurd te krijgen, zodat je de mogelijkheid hebt deze naar een andere plek te verplaatsen. Je kunt je verzoek richten naar: info@luiermaat.nl. 

Als betrokkene heb je daarnaast de volgende rechten: 

Conform art. 15 AVG heb je het recht om informatie op te vragen over je persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven. 

Conform art. 16 AVG heb je het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen 

Conform art. 17 AVG heb je het recht te verzoeken om verwijdering van je bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking; 

- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen; 

- een wettelijke verplichting na te komen; 

- om redenen van algemeen belang, of - voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist 

Conform art. 18 AVG, heb je het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen, voor zover; 

- je de juistheid van de gegevens ontkent 

- de verwerking onrechtmatig is, maar je weigert deze te wissen 

- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar je hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen 

- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG 

Conform Art. 20 AVG heb je het recht om je persoonlijke gegevens die je ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen. 

Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kun je contact opnemen met de toezichthoudende instantie van je gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor 

  

Gebruik van onze diensten 

Wanneer je jezelf aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Luiermaat.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

  

Communicatie 

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Luiermaat.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.  

 

Doeleinden 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen. 

 

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

 

Keuzes voor persoonsgegevens 

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons zijn verstrekt.  

 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief 

Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden. Indien je jezelf voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door jou verstrekte gegevens om je regelmatig onze (email)nieuwsbrief te sturen. Je kunt je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar info@luiermaat.nl of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij je emailadres, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van je gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij je hierover informeren in deze verklaring. 

  

Aanpassen/uitschrijven communicatie 

Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Via info@luiermaat.nl.   

 

Vragen en feedback 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen.