Retourbeleid 

Laat ons van tevoren wel even weten dat je zending retour komt zodat wij de retour direct kunnen verwerken.

Je kunt binnen 14 dagen na ontvangst aan ons laten weten dat je van de aankoop af wenst te zien. Na aanmelding heb je vervolgens nog eens 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren. Je kan ook zonder voorafgaande mededeling de producten binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen, als je daarbij maar een mededeling voegt waaruit jouw wens tot herroeping blijkt.

Luiermaat.nl vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Luiermaat.nl in rekening gebracht voor het geretourneerde product (behalve de retourkosten), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Luiermaat.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Luiermaat.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Eerder genoemde retourvoorwaarden zijn alleen van toepassing bij consumenten, voor zakelijke klanten (ook kleine zelfstandige) zijn er geen herroepingsrechten.  


Retouradres:

Kaagschip 14
3991 CS Houten
Nederland.